YMPÄRISTÖVASTUU

 

Haluamme tehdä tapahtumaamme alusta asti ympärisövastuu huomioiden. Tapahtumatuotannon ekologinen kestävyys on huomioitu muunmuassa:

 

 • Tapahtumapaikan keskeinen ja helposti saavutettava sijainti. Tapahtumapaikan sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvilla energiamuodoilla.

 • Kertakäyttötavaroiden minimointi tapahtumassa. Ruokatarjonnassa käytämme biohajoavia kertakäyttöastioita ja -aterimia.

 • Tavaroiden uusiokäyttö festivaalin somistuksessa. Hyödynnämme tapahtumatilan somistuksessa Pirkanmaan kierrätyskeskukselta lainattuja kierrätettyjä kalusteita.

 • Kierrätyksen järjestäminen tapahtuma-alueella. 

 • Yhteistyökumppaneiden valinta. Valitsemme tapahtumamme virallisiksi yhteistyökumppaneiksi vain yrityksiä ja yhteisöjä jotka jakavat ekologisen kestävyyden arvot.​

 • Tapahtumassa kävijöille, esiintyjille ja työntekijöille tarjottu ruoka on kasvisruokaa.

TAPAHTUMAN ARVOT

F1970D Kehys 1_edited.png

TURVALLINEN & TASA-ARVOINEN TAPAHTUMA

Haluamme että kaikilla tapahtumamme kävijöillä, esiintyjillä ja työntekijöillä on turvallinen olo. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää ja haluamme myös antaa kaikille eri taidemuodoille yhtäläisen arvon osana tapahtuman ohjelmistoa.

 • Pyritään ohjelmistossa diversiteettiin

 • Tapahtumassa häirintäyhdyshenkilö(t) jotka ovat koulutettu häirintätilanteiden hoitamiseen

 • Turvallisen tilan periaatteiden noudattaminen - ja noudattamisen vaatiminen kävijöiltä, esiintyjiltä ja työntekijöiltä

 • Taiteiden tasa-arvoisuus esiintymissloteissa ja mainonnassa

 • Kaikilla mahdollisuus hakea esiintyjäksi tapahtumaan avoimen esiintyjähaun kautta

AVOIMUUS & YHTEISÖLLISYYS

Pyrimme tapahtumamme tuotannossa avoimuuteen ja haluamme kävijän tietävän minkälaiseen tapahtumaan hän on tulossa. Haluamme kaikkien tapahtuman tekijöiden ja esiintyjien tuntevan olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi.  Tiedostamme keskeneräisyytemme ja kerromme mahdollisista virheistä rehellisesti. 

 • Tapahtuman jälkeen toteutetaan kävijäkysely, jossa selvitetään tapahtuman onnistumista ja kehittämiskohteita kävijöiden näköulmasta. 

 • Tapahtumaan järjestetään kaikille avoin esiintyjähaku, jonka kautta kuka tahansa voi hakea tapahtumaan esiintyjäksi.

 • Tapahtuman lipun hinnan muodostumisesta kerrotaan avoimesti.

 • Tuotantotiimin jäsenet esitellään tapahtuman verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Teemme tapahtumaa omilla kasvoillamme. 

 • Järjestetään jokavuotinen Lumina Boot Camp  ja karonkka osana  yhteisöllistä tapahtumatuotantoa.

 • Tiedostamme omat rajamme ja keskeneräisyytemme - emme ole täydellisiä ja pyrimme oppimaan virheistämme.

F1970D Kehys 1_edited.png
F1970D Kehys 1_edited.png
F1970D Kehys 1_edited.png