top of page
LUMINA24_KEHYS_1-3.png

TAPAHTUMAN ARVOT

 

YMPÄRISTÖVASTUU

 

Haluamme tehdä tapahtumaamme alusta asti ympärisövastuu huomioiden. Tapahtumatuotannon ekologinen kestävyys on huomioitu muunmuassa:

 

 • Tapahtumapaikka on keskeisellä ja helposti saavutettavalla sijainti. Tapahtumapaikan sähkö tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla.

 • Tapahtumasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt kompensoidaan istuttamalla puita lähimetsään Lempäälässä. Hiilidioksidipäästöt arvioidaan Puuni Oy:n laskelman perusteella.

 • Pyrimme minimoimaan kertakäyttöesineiden käytön tapahtumassa. Ruokatarjoilussa käytämme mahdollisuuksien mukaan biohajoavia kertakäyttöastioita ja -aterimia.

 • Hyödynnämme tapahtuma-alueen somistuksessa kierrätysesineitä ja -kalusteita.

 • Huolehdimme kierrätyksen järjestämisestä tapahtuma-alueella monipuolisesti.

 

 • Valitsemme tapahtumamme virallisiksi yhteistyökumppaneiksi vain yrityksiä ja yhteisöjä jotka jakavat ekologisen kestävyyden arvot.​

 

 • Tapahtumassa kävijöille, esiintyjille ja työntekijöille tarjottu ruoka on lihatonta ja kasvispainotteista.

YHDENVERTAISUUS

Haluamme että kaikilla tapahtumamme kävijöillä, esiintyjillä ja työntekijöillä on turvallinen olo. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää ja haluamme myös antaa kaikille eri taidemuodoille yhtäläisen arvon osana tapahtuman ohjelmistoa.

 • Pyrimme tapahtuman ohjelmistossa diversiteettiin.

 

 • Tapahtumassa on nimetty häirintäyhdyshenkilö(t), jotka ovat koulutettuja mahdollisten häirintätilanteiden hoitamiseen.

 

 • Noudatamme tapahtumassa turvallisemman tilan periaatteita - ja edellytämme sitä myös tapahtuman kävijöiltä, esiintyjiltä ja työntekijöiltä.

 

 • Esittelemme eri taidemuodot ohjelmistossa tasa-arvoisesti.

 

 • Tarjoamme kaikille avoimen mahdollisuuden hakea tapahtuman esiintyjäksi ohjelmahaun kautta.

 

 • Tapahtuman tuottajat kouluttautuvat turvallisemman tilan luomiseen ja häirintäyhdyshenkilöiden toimintaan liittyvällä kurssilla.

YHTEISÖLLISYYS

Pyrimme tapahtumamme tuotannossa avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Haluamme kaikkien tapahtuman tekijöiden ja esiintyjien tuntevan olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi. Tiedostamme uutena tapahtumana keskeneräisyytemme ja kerromme mahdollisista virheistä rehellisesti.​​​

 • Toteutamme tapahtuman jälkeen kävijäkyselyn, jossa selvitetään tapahtuman onnistumista ja kehittämiskohteita kävijöiden näkökulmasta.​

 • Järjestämme kaikille avoimen esiintyjähaun, jonka kautta kuka tahansa voi hakea tapahtumaan esiintyjäksi.​

 • Kerromme tapahtuman lipun hinnan muodostumisen periaatteista avoimesti.

 • Esittelemme tuotantotiimin jäsenet tapahtuman verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Teemme tapahtumaa omilla kasvoillamme.

 • Järjestämme jokavuotisen Lumina Boot Campin ja karonkan osana yhteisöllistä tapahtumatuotantoa.

 • Pyrimme mahdollisimman välittömään vuorovaikutukseen. Meitä voi lähestyä sähköpostitse tai somessa mieltä askarruttavista asioista ja pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin.

 • Tiedostamme omat rajamme ja keskeneräisyytemme - emme ole täydellisiä ja haluamme oppia virheistä.

Lumina-festivaalin tuotantoa ohjaavat tapahtuman arvot: ympäristövastuu, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Arvojen toteutumiseksi tuotannolle on laadittu vastuullisen toiminnan kehittämissuunnitelma. Arvopohjamme toimii perustana kaikelle tekemisellemme.

bottom of page