top of page
LUMINA24_KEHYS_1-3.png

TAPAHTUMAN ARVOT

 

YMPÄRISTÖVASTUU

 

Haluamme tehdä tapahtumaamme alusta asti ympärisövastuu huomioiden. Tapahtumatuotannon ekologinen kestävyys on huomioitu muunmuassa:

 

 • Tapahtumapaikka on keskeisellä ja helposti saavutettavalla sijainti. Tapahtumapaikan sähkö tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla.

 • Tapahtumasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt kompensoidaan istuttamalla puita lähimetsään Lempäälässä. Hiilidioksidipäästöt arvioidaan Puuni Oy:n laskelman perusteella.

 • Pyrimme minimoimaan kertakäyttöesineiden käytön tapahtumassa. Ruokatarjoilussa käytämme mahdollisuuksien mukaan biohajoavia kertakäyttöastioita ja -aterimia.

 • Hyödynnämme tapahtuma-alueen somistuksessa kierrätysesineitä ja -kalusteita.

 • Huolehdimme kierrätyksen järjestämisestä tapahtuma-alueella monipuolisesti.

 

 • Valitsemme tapahtumamme virallisiksi yhteistyökumppaneiksi vain yrityksiä ja yhteisöjä jotka jakavat ekologisen kestävyyden arvot.​

 

 • Tapahtumassa kävijöille, esiintyjille ja työntekijöille tarjottu ruoka on lihatonta ja kasvispainotteista.

TURVALLINEN & TASA-ARVOINEN TAPAHTUMA

Haluamme että kaikilla tapahtumamme kävijöillä, esiintyjillä ja työntekijöillä on turvallinen olo. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää ja haluamme myös antaa kaikille eri taidemuodoille yhtäläisen arvon osana tapahtuman ohjelmistoa.

 • Pyrimme tapahtuman ohjelmistossa diversiteettiin.

 

 • Tapahtumassa on nimetty häirintäyhdyshenkilö(t), jotka ovat koulutettuja mahdollisten häirintätilanteiden hoitamiseen.

 

 • Noudatamme tapahtumassa turvallisemman tilan periaatteita - ja edellytämme sitä myös tapahtuman kävijöiltä, esiintyjiltä ja työntekijöiltä.

 

 • Esittelemme eri taidemuodot ohjelmistossa tasa-arvoisesti.

 

 • Tarjoamme kaikille avoimen mahdollisuuden hakea tapahtuman esiintyjäksi ohjelmahaun kautta.

 

 • Tapahtuman tuottajat kouluttautuvat turvallisemman tilan luomiseen ja häirintäyhdyshenkilöiden toimintaan liittyvällä kurssilla.

AVOIMUUS & YHTEISÖLLISYYS

Pyrimme tapahtumamme tuotannossa avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Haluamme kaikkien tapahtuman tekijöiden ja esiintyjien tuntevan olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi. Tiedostamme uutena tapahtumana keskeneräisyytemme ja kerromme mahdollisista virheistä rehellisesti.​​​

 • Toteutamme tapahtuman jälkeen kävijäkyselyn, jossa selvitetään tapahtuman onnistumista ja kehittämiskohteita kävijöiden näkökulmasta.​

 • Järjestämme kaikille avoimen esiintyjähaun, jonka kautta kuka tahansa voi hakea tapahtumaan esiintyjäksi.​

 • Kerromme tapahtuman lipun hinnan muodostumisen periaatteista avoimesti.

 • Esittelemme tuotantotiimin jäsenet tapahtuman verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Teemme tapahtumaa omilla kasvoillamme.

 • Järjestämme jokavuotisen Lumina Boot Campin ja karonkan osana yhteisöllistä tapahtumatuotantoa.

 • Pyrimme mahdollisimman välittömään vuorovaikutukseen. Meitä voi lähestyä sähköpostitse tai somessa mieltä askarruttavista asioista ja pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin.

 • Tiedostamme omat rajamme ja keskeneräisyytemme - emme ole täydellisiä ja haluamme oppia virheistä.

Lumina-festivaalin tuotantoa ohjaavat tapahtuman arvot: ympäristövastuu, turvallinen & tasa-arvoinen tapahtuma ja avoimuus & yhteisöllisyys. Arvojen toteutumiseksi tuotannolle on laadittu vastuullisen toiminnan kehittämissuunnitelma. Arvopohjamme toimii perustana kaikelle tekemisellemme.

bottom of page