F1970D Kehys 1_edited.png
F1970D Kehys 1_edited.png

Lumina-festivaalilla on käytössä turvallisemman tilan periaatteet.

 

Ole avoin. 


Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. 

Kunnioita. 


Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. 

Älä oleta. 


Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. 

Puutu. 


Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. 

Kannusta. 


Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta.

Rentoudu. 


Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

TURVALLISEMPI TILA