top of page
filler testi 4_3x.png

Mitä tapahtuu, kun tanssi valtaa tilaa muuttaen tutun ympäristön tanssijoiden temmellyskentäksi? Paikkasidonnainen liikeimprovisaatioon pohjautuva tanssiteos Linjoja/reittejä vie katsojan mukanaan seikkailuun ja rohkaisee näkemään tutun tilan uusin silmin.

Linjoja/reittejä levittäytyy tilaan sitä tutkien, kyseenalaistaen ja vallaten, sekä siitä inspiroituen. Esityksessä tanssi tekee tuttua jokapäiväistä ympäristöä uudella tavalla näkyväksi luoden sille uusia merkityksiä, sekä käy vuoropuhelua improvisoidun liikkeen ja esitystilan välillä. Tanssi kuljettaa yleisöä mukanaan ennalta kuratoitua reittiä pitkin, ja rikkoo näin perinteisiä esitystilan rakenteita ja esiintyjän ja katsojan totuttuja rooleja. Teos nojaa paikkasidonnaisen tanssin (site specific dance) ja yhteisötanssin (community dance) periaatteisiin.


Kunnari ja Kallio jatkavat yhteistyötään erilaisten improvisatoristen tekniikoiden parissa tässä teoksessa. Yhteistyö alkoi Hämeenlinnan linja-autoasemalla kesällä 2023 Tanssivat näyttelyvalvojat -projektin myötä.

KALLIO & KUNNARI

LINJOJA / REITTEJÄ

bottom of page