EKOLOGISESTI KESTÄVÄ TAPAHTUMA

Haluamme luoda puitteet hyväntuuliselle tapahtumalle kuormittamatta kuitenkaan tarpeettomasti ympäristöä.

Pyrimme huomiomaan kestävän kehityksen periaatteet tapahtuman järjestelyissä välttämällä tarpeetonta jätettä,  sekä huolehtimalla asianmukaisesta kierrätyksestä. 

KUIVAAMO

Hiedanrannassa toimii alueen arvoihin pohjautuvaa uutta teknologiaa ja kiertotaloutta.

 

Lumina 2019 tapahtumapaikkana toimivan kulttuuritila Kuivaamon koko sanitaatio on toteutettu vedettömästi. Erottelevat kuivakäymälät mahdollistavat ravinteiden kierrätyksen ja kuluttavat vähemmän vettä ja energiaa kuin vesivessat

Kuivaamo lämpiää lähilämmöllä, jota syntyy Carbofex Oy:n biohiilien valmistusprosessissa sivutuotteena.